Prezentare

Motto:
„Fiecare copil pe care-l instruim este un om pe care-l câştigăm”
V.Hugo

Reper important al învăţământului constănţean, Liceul Tehnologic „Axiopolis”, Cernavodă, oferă largi posibilităţi de realizare a aspiraţiilor profesionale ale celor ce-i urmează cursurile, prin toate formele de învăţământ în care se pot instrui ei.

Dinamica plan scolarizare

Calificari

SCURT ISTORIC

Spre sfârsitul anului 1959, se înfiinta în Cernavoda un liceu agricol, el urmând sa raspunda unor comandamente ale acelor vremuri. Ani de-a rândul, aici au deprins tainele  unor profesii legate nemijlocit de agricultura sute de absolventi. Ulterior, alţii s-au calificat în domeniul îmbunătăţirilor funciare, împânzind apoi ţara oriunde era nevoie de ei. Au urmat apoi câteva promoţii de normatori si altele de maistri, toate legate de acelaşi domeniu economic. Pentru unii elevi din oras, din localitaţile  apropiate, dar si sositi din satele Moldovei de nord, şcoala aceasta, asezată pe atunci într-o oaza de verdeaţă ce rar se mai poate vedea astăzi  în alta parte, a constituit prima căramida la edificiul profesiei lor ulterioare.

Anul 1990 a adus cu sine si schimbarea titulaturii scolii, ea devenind Grupul Şcolar Industrial Energetic. Era un vis mai vechi al cernavodenilor, ce vedeau răsărind lânga ei prima centrala nuclearo-electrica din ţara (dinamica planului de şcolarizare în profil este prezentata alaturat). Sute de absolvenţi au acumulat aici competenţe  profesionale ce le-au îngaduit continuarea studiilor şi o insertie sociala adecvata. Ingineri, medici, economişti, profesori sau specialisti în diverse alte domenii datoreaza profesia lor de astăzi acestei scoli si dascălilor ce le-au îndrumat paşii.

În 1992, dupa îndelungi aşteptari şi graţie eforturilor unor oameni deosebiţi, s-a reuşit demolarea vechilor clădiri ale liceului, ce atinseseră venerabila vârsta de 100 de ani, dar si un grad înaintat de degradare fizică. În locul lor apărea, în septembrie 1995, un prim corp al actualului local, urmat, un an mai târziu, de un al doilea. Se contura astfel un complex modern, ce continuă să se ridice pe locul vechilor clădiri, un complex ce va oferi condiţii excelente de studiu pentru adolescenţii cernavodeni.

Reper important al învatamântului constantean, G. S. I. E. Cernavoda – devenit, din septembrie 2012, Liceul Tehnologic  „Axiopolis” Cernavoda –  ofera largi posibiliţăţi de realizare a aspiraţiilor profesionale ale celor ce-i urmeaza cursurile, prin toate formele de învăţământ în care se pot instrui ei.

INFORMAŢII GENERALE PRIVIND UNITATEA SCOLARĂ

1.  Niveluri de învatamânt (la 1 sept.  2021)

                  Numar total clase  = 20

                 Numar elevi         = 439

 2.  Baza materială (la 1 sept. 2021)

Clădiri

 1. a) Corpul A: an construcţie: 1995

Cuprinde: 

 • 14 sali de clasa
 • 2 laboratoare de informatica (TIC, CAD)
 • 1 laborator de fizica
 • 1 laborator chimie
 • 1 cabinet fonic
 • 1 laborator  electronica
 • 1 cabinet mecanica
 • 1 cabinet metodic
 • 1 cabinet CEAC
 • 1 cabinet medical
 • arhiva
 • cabinet director
 • cancelarie
 • servicii (secretariat, contabilitate, casierie)
 1. b) Corpul B: an construcţie: 1996

Cuprinde:

 • 12 sali de clasa din care 7 Lic. Teoretic cancelarie (Lic. Teoretic)
 • cabinet director (Lic. Teoretic)
 • secretariat (Lic. Teoretic)
 • 1 laborator informatica (Lic. Teoretic)
 1. c) Corpul C: an construcţie: 1981

Cuprinde:

 • 3 sali de clasa
 • 1 laborator electrotehnica
 • cabinet de asistenta  psihologica
 1. d) Ateliere:  an construcţie: 2002

Cuprinde: 

 • 1 sala de clasa
 • 1cabinet SSM
 • 2 ateliere electric
 • 1 atelier electronica
 • 1 atelier sudura
 • 4 ateliere mecanica (1 in conservare)
 1. e) Sala sport: an construcţie: 1975, modernizata in 1995, zugravit, refacuta suprafata de joc in 2016, dimensiuni 35/15 m.

f)Sala de festivităţi cu 200 locuri: an construcţie : 1974, modernizata in 2008

Utilităţi

 • Alimentarea cu energie electrica cu post de transformare propriu
 • Alimentare cu apa, canalizare
 • Acces internet
 • Telefon
 • Fax

Dotări

 • Mobilier adecvat destinaţiei sălilor de curs/ laboratoarelor/ cabinetelor
 • Dotări minime pentru ateliere
 • Calculatoare: 30 info2, 27 AEL, 25 CAD, 2 secretariat, 1 contabilitate, 1 director, 1 metodic, 1 cancelarie, 1 CEAC, 1 cab. Psihologic, 1 Biblioteca TOTAL: 91
 • Imprimante, multifunctionale : 3 info2, 2 secretariat, 1 contabilitate, 2 director, 1 cab. Metodic, 1 cab. Psiholog, 1 Biblioteca TOTAL: 11
 • Multiplicator    1 buc
 • Televizor color    2  buc
 • Biblioteca   25570  volume
 • Laptop    6  buc
 • Videoproiector              3 buc
 • Echipamente sala de festivităţi:
 • Camera video 1 buc
 • Aparat foto digital 1 buc
 • Echipament de sonorizare 1 bucata
 • Calculator cabina tehnica 1 bucata
 • Centrala telefonica de secretariat
 • Supraveghere video exterior (1 camera)
 • Supraveghere video interior (41 camere)
 • Sistem de detectie si avertizare la incendiu in corpul A si B cu centrala de avertizare 1 bucata si 208 bucati detectoare de fum optic
 • Tabla interactiva