Selectie participanti

Rezultate selectie-decembrie 2018

Proba practica-calificarea Sudor-14-15 noiembrie 2018

Proba practica-specializarea Electronica-12 noiembrie 2018

Calendar selecție

 1-31 octombrie 2018-Depunere dosare

5-9 noiembrie-Verificare cunoștințe de limbă engleză

12-16 noiembrie-probă practică-verificare abilități tehnice în electronică

19-23 noiembrie-Interviu

26-29 noiembrie-evaluare dosare

5 decembrie-afișare rezultate selecție

Conținut dosar

 

  1. Cerere tip
  2. Acord părinte
  3. Scrisoare de intenție
  4. Recomandare din partea dirigintelui
  5. CV in format Europass
  6. Document cu situația școlară a candidatului:
  • media disciplinelor tehnice din anul școlar 2017-2018 și a celor din anul curent,
  • media obținută la Limba engleză în 2017-2018 și media notelor din acest semestru
  • media generală obținută în clasa a X-a
  • numărul absențelor nemotivate din anul școlar curent până la data evaluării dosarelor

Fisa de activitate in cadrul proiectului Erasmus 047821