Selectie 2020

Rezultate selectie

Flux Granada, Spania-17 mai-4 iunie

Flux Paphos, Cipru-24 mai-11 iunie

Calendar selecție pandemie

1-31 octombrie 2020-Depunere dosare

2-6 noiembrie-Evaluare dosare

2-4 decembrie– Verificare cunoștințe de limbă engleză

7-11 decembrie-probă practică-verificare abilități tehnice în electronică automatizări, respectiv procedee de sudură

7-11 decembrie-Interviu

16 decembrie-afișare rezultate selecție și depunere contestații

17 decembrie-afișarea rezultatelor finale

Conținut dosar

  1. Cerere tip
  2. Acord părinte
  3. Scrisoare de intenție
  4. Recomandare din partea dirigintelui
  5. CV in format Europass
  6. Document cu situația școlară a candidatului:
  7. media disciplinelor tehnice din anul școlar 2019-2020 și a celor din anul curent,
  8. media obținută la Limba engleză în 2019-2020 și media notelor din acest semestru
  9. media generală obținută în clasa a X-a respectiv a IX-a
  10. numărul absențelor nemotivate din anul școlar curent până la data evaluării dosarelor