Granada-2021-proiect Erasmus+RO01-KA102/KA116-078479

Titlul proiectului: ”Stagii de pregătire practică în spațiul european”

Grup țintă:20 elevi din clasele a XI-a A (10 elevi, specializarea Tehnician operator tehnică de calcul) și a XI-a B (10 elevi, specializarea Tehnician în automatizări).

Stagiile de pregătire practică sunt asigurate prin colaborarea cu următoarele companii europene:

Parteneri de primire:

– organizatiile ANDAGRANANET S.L(5) si Informática Reparnet(5)– partenerii prin intermediul cărora elevii clasei a XI A vor căpăta abilități corespunzătoare modululuii VI S.P.P. Sisteme de operare si aplicatii pentru terminalele inteligente (Granada, Spania);

– compania MLG Electrosolar Granada S.L. – partenerul prin intermediul căruia elevii clasei a XI B vor parcurge Modulul VI Asigurarea functionarii sistemelor de reglare automata (Granada, Spania);

Partener intermediar in SpaniaM.E.P. Europrojects Granada

Practica la compania MLG Electrosolar Granada S.L-clasa a XI-a B-specializarea Tehnician in automatizari

Practica clasa a XI-a A-specializarea Tehnician operator tehnica de calcul- organizatiile de primire ANDAGRANANET S.L si Informática Reparnet