Paphos-2021-proiect Erasmus+RO01-KA102/KA116-078479

Titlul proiectului: ”Stagii de pregătire practică în spațiul european”

Grup țintă: 16 elevi din clasa a X-a D- școală profesională, specializarea Sudor 

Parteneri de primire:

-organizația CHARALAMBOS MICHAEL METAL WORKS va asigura pregătirea celor 16 elevi selectați din clasa a X-a D, conform programei modulului IV- CDL Responsabilitatea la locul de munca, în Paphos, Cipru.

Partener intermediar in Cipru: Organization for Promotion of European Issues

Obiectivele proiectului

1.Dezvoltarea cunostintelor, abilitatilor si competentelor profesionale pentru 16 elevi de la scoala profesionala, nivel 3, domeniul de pregatire profesionala Mecanica, calificarea profesionala Sudor, (CDL-Responsabilitatea la locul de munca) in contexte europene de lucru pentru acordarea egalitatii de sanse si usurarea accesului pe piata muncii.

2.Imbunatatirea competentelor de comunicare intr-o limba de circulatie europeana si a celor culturale pentru acces la informatie, adaptarea optima intr-un mediu de lucru european, mobilitate sporita, intelegerea si dezvoltarea identitatii europene

3.Dezvoltarea unui parteneriat ECVET durabil in scopul facilitarii mobilitatii profesionale si cresterii angajabilitatii tinerilor europeni. Promovarea cooperarii internationale in educatie si formare profesionala prin crearea unor noi parteneriate transnationale si adancirea celor existente in scopul cresterii calitatii practicilor de formare profesionala initiala.