Erasmus 2021

Nr. Proiect 2021-1-RO01-KA121-VET-000006700

Perioada de implementare: 1 septembrie 2021-30 noiembrie 2022

Buget aprobat: 67540 EUR.

Parteneri de primire:

-Organizatia INFCEL LDA

– Factor X Telecomunicacoes, Electronica e Reparacoes

Ferreirolux

Partener intermediar in Portugalia: Associacao Intercultural Amigos da Mobilidade, Barcelos

Grup țintă: 21 elevi, clasa a XI_a liceu:

-10 elevi, specializarea Tehnician operator tehnică de calcul

-10 elevi, specializarea Tehnician în automatizări

-10 elevi, specializarea Tehnician in instalatii electrice

Scopul proiectului:

Dezvoltarea competentelor tehnice profesionale si a competentelor-cheie ale elevilor cuprinse in Standardele de pregatire profesionala si oferirea de sanse si oportunitati de invatare elevilor cu oportunitati reduse, proveniti din medii dezavantajate, pentru dobandirea de competente profesionale si personale care sa le faciliteze integrarea pe piata muncii in vederea insertiei profesionale pe o piata in continua dezvoltare.

Obiective:

-Formarea si dezvoltarea de competente tehnice in conditii de munca reale, specializate in domeniul Electronica automatizari si Electric, pentru 21 elevi prin practica in companii europene.

-Imbunatatirea competentelor de comunicare intr-o limba de circulatie europeana, a celor culturale si personale a 21 elevi

-Cresterea numarului de parteneriate europene cu 10%/an in domeniul educatiei VET, la nivel european, in scopul sporirii dimensiunii europene a institutiei noastre