Selectie 2021

Calendar selectie

11-31 octombrie 2021-Depunere dosare  

1-5 noiembrie-Evaluare dosare  

8-12 noiembrie-probă practică-verificare abilități tehnice în domeniul electronică automatizări, respectiv electric  

15-19 noiembrie-Interviu  

22-26 noiembrie– Verificare cunoștințe de limbă engleză  

3 decembrie-afișare rezultate selecție și depunere contestații  

4 decembrie-afișarea rezultatelor finale

Inscrierea candidatilor pentru selectie pe baza de dosar personal,care sa cuprinda:

1.Scrisoare de motivatie;

2.C.V. format Europass; https://europa.eu/europass/ro/create-europass-cv

3.Copii dupa certificatul de nastere si actul de identitate, diplome, premii, certificate obtinute;

4.Acordul parintilor,

5.Recomandarea dirigintelui.

6.Adeverinta medicala

7.Document cu situatia scolara:media generala a anului de studiu finalizat, mediile disciplinelor tehnice din 2020-2021, media la Limba engleza din anul scolar trecut, notele obtinute la disciplinele tehnice si la limba engleza pana pe 1 noiembrie 2021

Dosarele vor fi evaluate in perioada 1-5 noiembrie 2021.

Se aduna punctajul obtinut pe continutul dosarului, situatia scolara si se scade numarul de absente nemotivate pana la 2 decembrie 2021