Erasmus 2019

 

Titlul proiectului: „Pregătire practică în mediul economiei reale europene”

Nr. proiectului: 2018-1-RO01-KA102-047821

Beneficiar: LICEUL TEHNOLOGIC „AXIOPOLIS” CERNAVODĂ

Perioada de implementare: 1 septembrie 2018-31 august 2019

Buget aprobat: 83,624.00 Euro

Grup țintă:

-16 elevi clasa a XI-a, ciclul superior al liceului, filieră tehnologică, calificare profesională: Tehnician operator tehnică de calcul- nivel 4

-10 elevi, clasa a XI-a  ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, domeniul pregătirii de bază: Mecanică, Prelucrări la cald-Sudor (şcoală profesională)

Partener de primire in Spania: SYCo System Integration, Power Management, Safety, Granada

Partener intermediar in Spania: M.E.P. Europrojects Granada

Partener de primire in Portugalia: Comeip. Lda , Ribeirão, Barcelos

Partener intermediar in Portugalia: Associacao Intercultural Amigos da Mobilidade, Barcelos

Proiectul are ca scop dobandirea de experienţe de muncă într-un mediu de lucru european conectat la domeniul de studiu al participanților, în scopul facilitării integrării profesionale pe piaţa muncii. În același timp, plasamentul (stagiile de practică) sprijină și dezvoltarea personală, de comunicare și cooperare în relaţiile de muncă, îmbunătățirea abilităților lingvistice și a competenţelor culturale, în vederea creşterii competitivităţii absolventului de liceu tehnic vocational și scoala profesională în raport cu piaţa muncii.

 Obiectivele proiectului

  1. Formarea si dezvoltarea de competențe tehnice în condiții de muncă reale, specializate in domeniul mecanic, prelucrări la cald, pentru 10 participanți și pentru 16 elevi de la profilul tehnic, specializarea Tehnician operator tehnică de calcul, în conformitate cu standardele de pregatire profesională corespunzatoare calificării, evaluate într-un sistem de învățământ diferit de cel din România, transferabile, recunoscute și incluse în propria calificare prin ECVET;
  2. Dezvoltarea competențelor profesionale pentru 10 de elevi de la învățământul profesional, domeniul mecanic, calificarea Sudor și a competențelor profesionale pentru 16 elevi de la învățământ liceal, specializarea Tehnician operator tehnică de calcul, în vederea facilitării   tranziției de la școală la viața active;
  3. Îmbunătățirea unor competențe cheie: de comunicare în limba modernă, de management al relațiilor interpersonale, de gândire critică și rezolvare de probleme, pentru ca educabilii să fie pregatiți multilateral pentru viață;
  4. Dezvoltarea experienței institutiei furnizoare de formare inițială în derularea de partneriate educaționale în parteneriat cu firme și companii de pe piața forței de muncă europene, în vederea unei mai bune tranziții de la școală la locul de muncă.

 Rezultate așteptate

Rezultate intangibile imediate(care contribuie la atingerea obiectivelor 1,2,3)

1.Competențe profesionale la nivel de vârf  dobândite de participanți, corespunzatoare modulelor din stagiile de pregătire practică;

2.Îmbunătățirea competențelor cheie: de comunicare într-o limbă străina, interculturale, digitale, antreprenoriale, civice, interpersonale, sociale;

3.Dobândirea certificatului Europass Mobility care faciliteaza mobilitatea participanților și crește șansele de angajare;

4.Creșterea încrederii în sine, mai mult curaj, deschidere, o imagine mai clară asupra meseriei și asupra oportunităților oferite de către U.E

Rezultate tangibile:

5.O procedură de utilizarea ECVET pentru a asigura transparența calificării în diverse state, în scopul recunoașterii și transferului rezultatelor dobândite ale învățării, în medii de formare non-formale;

6.Un  îndrumător de lucrări practice pentru instruire practică de „Sisteme de operare și aplicații pentru terminale inteligente” și un îndrumător pentru „Sudarea prin topire și presiune”

7.26 caiete de stagiu și seturi de fișe de lucru

8.Memorandumuri de întelegere cu parteneri transnaționali care pot fi folosite ca punct de plecare pentru negocierea contractelor de parteneriat cu agenții economici;

9.26 de participanți posesori ai Certificatului Europass Mobility. În Certificatul Europass vor fi consemnate şi competenţele lingvistice, organizatorice şi sociale dobândite de către participanţi, care vor intra în portofoliul de pregătire al acestora.

Se continuă astfel, prin intermediul acestui proiect, internaționalizarea misiunii liceului în dorința de a depăși limita abordărilor naționale din învățământul profesional și ethnic în unitatea noastră școlară.

 

Acest comunicat reflectă numai punctul de vedere al autorului iar UE nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informațiilor pe care le conține.

Informatii despre elevii si profesorii care participa la proiectul Erasmus