Erasmus 2020

Titlul proiectului: ”Stagii de pregătire practică în spațiul european”

Nr. proiectului: RO01-KA102/KA116-078479

Beneficiar: LICEUL TEHNOLOGIC „AXIOPOLIS” CERNAVODĂ

Perioada de implementare: 1 septembrie 2020-31 august 2021

Buget aprobat: 111 978.00 Euro

Grup țintă:

-16 elevi din clasa a X-a D- școală profesională, specializarea Sudor și

-20 elevi din clasele a XI-a A (10 elevi, specializarea Tehnician operator tehnică de calcul) și a XI-a B (10 elevi, specializarea Tehnician în automatizări).

Stagiile de pregătire practică vor fi asigurate prin colaborarea cu următoarele companii europene:

Parteneri de primire:

organizatiile ANDAGRANANET S.L(5) si Informática Reparnet(5)– partenerii prin intermediul cărora elevii clasei a XI A vor căpăta abilități corespunzătoare modululuii VI S.P.P. Sisteme de operare si aplicatii pentru terminalele inteligente (Granada, Spania);

– compania MLG Electrosolar Granada S.L. – partenerul prin intermediul căruia elevii clasei a XI B vor parcurge Modulul VI Asigurarea functionarii sistemelor de reglare automata (Granada, Spania);

– organizația CHARALAMBOS MICHAEL METAL WORKS va asigura pregătirea celor 16 elevi selectați din clasa a X-a D, conform programei modulului IV- CDL Responsabilitatea la locul de munca, în Paphos, Cipru.

Partener intermediar in SpaniaM.E.P. Europrojects Granada

Partener intermediar in CipruOrganization for Promotion of European Issues

Scopul general al proiectului il reprezinta dezvoltarea competentelor tehnice profesionale si a competentelor-cheie ale elevilor cuprinse in Standardele de pregatire profesionala si oferirea de sanse si oportunitati de invatare elevilor cu oportunitati reduse, proveniti din medii dezavantajate, pentru dobandirea de competente profesionale si personale care sa le faciliteze integrarea pe piata muncii in vederea insertiei profesionale pe o piata in continua dezvoltare.

Obiectivele proiectului

1.Dezvoltarea cunostintelor, abilitatilor si competentelor profesionale pentru cei 20 de elevi de la liceu,nivel 4, profil tehnic, domeniul de pregatire profesionala Electronica automatizari (10 elevi-calificarea profesionala Tehnician operator tehnica de calcul -U11-Instalarea sistemelor de operare si a programelor specifice pentru calculatoarele personale si 10 elevi-calificarea profesionala Tehnician in automatizari-U11-Asigurarea functionarii sistemelor de reglare automata) si pentru 16 scoala profesionala, nivel 3, domeniul de pregatire profesionala Mecanica, calificarea profesionala Sudor, (CDL-Responsabilitatea la locul de munca) in contexte europene de lucru pentru acordarea egalitatii de sanse si usurarea accesului pe piata muncii.

2.Imbunatatirea competentelor de comunicare intr-o limba de circulatie europeana si a celor culturale pentru acces la informatie, adaptarea optima intr-un mediu de lucru european, mobilitate sporita, intelegerea si dezvoltarea identitatii europene, pentru cei 36 participanti

3.Dezvoltarea unui parteneriat ECVET durabil in scopul facilitarii mobilitatii profesionale si cresterii angajabilitatii tinerilor europeni. Promovarea cooperarii internationale in educatie si formare profesionala prin crearea unor noi parteneriate transnationale si adancirea celor existente in scopul cresterii calitatii practicilor de formare profesionala initiala.

 Rezultate așteptate

Pentru participantii la stagiu, rezultatele asteptate dupa 3 saptamani de practica la partenerii din Cipru/Spania, sunt:

1- competente profesionale dobandite la nivel de varf corespunzatoare modulelor din stagiile de pregatire practica

2- imbunatatirea competentelor cheie: de comunicare intr-o limba straina, interculturale, digitale, antreprenoriale, civice, interpersonale, sociale

3-dobandirea certificatului Europass Mobility care faciliteaza mobilitatea participantilor si creste sansele de angajare

4-cresterea increderii in sine, mai mult curaj, mai multa deschidere, o imagine mai clara asupra meseriei si asupra oportunitatilor oferite de catre U.E

Proiectul va creste calitatea actului educational, fapt ce determina cresterea sanselor viitorilor absolventi ai scolii noastre pentru insertia sociala rapida si integrarea lor pe piata europeana a muncii. Imbunatateste oferta educationale a scolii, atat calitativ, ca forma de prezentare, cat si cantitativ, fapt ce determina sporirea prestigiului institutiei In comunitatea locala, optiunile absolventilor de clasa a VIII-a pentru scoala noastra, colaborari viitoare pentru promovarea de noi proiecte europene cu partenerul strain. In egala masura, creste capacitatea de adaptare a tinerilor absolventi in medii sociale si culturale din strainatate, creste rolul educatiei interculturale In scoala. Rezultatele pozitive ale proiectului nu se rezuma doar la perfectionarea cunostintelor, abilitatilor si competentelor profesionale ale participantilor. Ele constau si in dezvoltarea unor instrumente si practici eficiente de management care permit implementarea corespunzatoare a altor proiecte si in stabilirea unei relatii de buna colaborare cu partenerii externi.

Se continuă astfel, prin intermediul acestui proiect, internaționalizarea misiunii liceului în dorința de a depăși limita abordărilor naționale din învățământul profesional și ethnic în unitatea noastră școlară.

Acest comunicat reflectă numai punctul de vedere al autorului iar UE nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informațiilor pe care le conține.