Proiect scolar 2021

Durata desfășurare-4 octombrie 2021-3 octombrie 2022

Buget aprobat-26 340 Euro

Grup țintă-12 cadre didactice de la Liceul Tehnologic ”Axiopolis” Cernavodă

Parteneri-Ustanova za obrazovanje odraslih Maksima, Croația                 Website

Dosar candidatura

•cerere de participare la selectie, 

•scrisoare de intentie , 

•CV in format european semnat si datat si copii xerox ale documentelor care arata pregatirea profesionala, implicarea in viata scolii, participarea la alte cursuri de formare in ultimii 3 ani.

•In scrisoarea de intentie cadrele didactice isi vor exprima motivatia participarii la acest proiect, din care sa reiasa si disponibilitatea de a contribui la pregatirea altor colegi prin diferite activitati de formare si aplicarea la clasa a celor invatate.

Calendar selectie

7 octombrie 2021-Etapa de informare

11-29 octombrie 2021-Depunerea dosarelor de candidatura

1-5 noiembrie 2021-Evaluarea dosarelor de candidatura

8 noiembrie 2021-Afisarea rezultatelor

9 noiembrie-Depunerea contestatiilor

10 noiembrie 2021-Rezolvarea contestațiilor si afisarea rezultatelor finale